จำหน่ายแบบฟอร์ม สลิป สลิปเงินเดือน ใบจ่ายเงินเดือน Payslip  และรับทำตามแบบ      ใบจ่ายเงินเดือน สลิปเงินเดือน Payslip คุณภาพดี ราคาถูก สามารถใช้ได้กับทุกบริษัท โดยขนาด สลิปเงินเดือน ใบจ่ายเงินเดือน เป็นแบบ 3 ชั้น 9x5.5 ท่านสามารถจัดลง  แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ใบจ่ายเงินเดือน ได้เอง โดยใช้โปรแกรม Excel หรือ Word หรือสามารถนำแบบฟอร์ม สลิปเงินเดือน ใบจ่ายเงินเดือน ใช้ร่วมกับโปรแกรมเงินเดือน BusinessPlus,       Tiger Soft

K.T. SUPPORT AND PAPER CO.,LTD.
0-2444-9964, 0-2444-9984
HOT LINE: 088-566-6559 , 098-964-2963
The Best Choice For You
LineID:@ktsupport
บริการรับทำเงินเดือน โดยผู้เชี่ยวชาญ

- บริษัทรับทำเงินเดือนโดยระบบเงินเดือนมาตรฐานตามกรมสรรพากร ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ
- ลดปัญหารในการจ้างบุคคลกรที่มีความชำนาญ
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า Software และค่าอบรมพนักงาน ค่าบำรุงรักษา
- ลดปัญหาการรั่วไหลข้อมูลเงินเดือนในองค์กร