** ฟอร์มสำเร็จรูป กระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว
** ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี
** สำเนาคมชัด
** ปรุฉีกง่าย

กระดาษต่อเนื่องแต่ละชั้นประกอบด้วย

กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

สนใจสินค้า สามารถติดต่อได้นะคะ

TEL: 02-4449964, 02-4449984, 098-9642693
Line Official Account : @ktsupport
Email: ktspcontact@gmail.com
K.T. SUPPORT AND PAPER CO.,LTD.
0-2444-9964, 0-2444-9984
HOT LINE: 088-566-6559 , 098-964-2693
The Best Choice For You
LineID:@ktsupport